In-gewikkeld

Ingewikkeld en ontwikkelen We zijn ons vaak niet bewust van de woorden de we gebruiken en wat ze echt betekenen. De woorden die jij kiest en die jij gebruikt, die doen er toe. Zo is bewustzijn een alledaags woord wat we vaak niet bewust gebruiken. Tijdens een BHV-training moest ik ooit een pijnprikkel geven aan een lotus-slachtoffer om te bepalen of de persoon bij bewustzijn was. Maar waar heb je het dan eigenlijk over? Bewustzijn betekent bewust in het hier en nu zijn. Je leeft in het hier en nu, dus niet in het verre verleden of in de verre toekomst. Beide kan je niet beïnvloeden, dus alles wat er is, is in het hier en nu. Later is nu is een prachtig nummer van De Dijk, de tekst is lifeplanning in het kwadraat. Andere voorbeelden zijn de woorden “ingewikkeld” en “ontwikkelen”. Ook die woorden worden vaak gebruikt. Heb jij wel eens stilgestaan bij de echte betekenis van deze alledaagse woorden? Ingewikkeld betekent letterlijk dat jij je zelf hebt in-gewikkeld in een beschermlaag. Deze laag is misschien voor jou inmiddels net zo “giftig” als de pfas in jouw Tefalplan en bestaat uit jouw gewoontes, jouw overtuigingen en uit jouw comfortzone. Het voelt vertrouwd en comfortabel voor jou. Je kent dit allemaal al heel lang en je ziet dit als jouw waarheid. Vaak voelen mensen de neiging om anderen te overtuigen van hun waarheid. Dit kan leiden tot frustratie en boosheid. Jij begrijpt werkelijk niet dat anderen jou niet begrijpen. Je bent vergeten dat jouw waarheid niet DE waarheid is maar slechts jouw waarheid. Besef dat je de ander niet echt kunt kennen. In plaats van jouw zienswijze te verdedigen en anderen op te leggen, kan jij ook kiezen om jezelf te blijven verwonderen. Jij erkent dat je niet alles (beter) weet en je staat open voor andere standpunten. Dit is de kern van filosofie: erkennen dat jij niet alles weet en openstaan voor andere meningen en overtuigingen. Als jij verdedigt wat jij al weet, dan leer je niets meer en zit je vooral in de weerstand en dit leidt vaak tot boosheid, frustratie en tot het gevoel dat je niet gehoord en gezien wordt en dat je wordt genegeerd. Als je in de leerstand wilt komen, dan kan jij je laten verwonderen door de zienswijze van anderen. Jij gaat van een fixed mindset naar een growth mindset. Door te filosoferen leer je perspectivistisch te denken, om niet vast te houden aan een waarheid maar situaties vanuit verschillende perspectieven te beschouwen. Je erkent dat je weet wat je weet en niet weet wat je niet weet. Het vergt inzet, moed en lef om hetgeen jij tot nu toe voor waar hebt aangenomen ter discussie te stellen. Begin met jouw masker af te zetten, met jouw beschermlaag neer te halen en stap jouw comfortzone uit op weg naar nieuw plekken. Ont-wikkelen. Spannend? Ja. Vernieuwend? Ja. Sta jij open voor andere perspectieven ook op je eigen leven? Wil jij ontdekken wat jij echt belangrijk vindt in jouw leven, neem dan nu contact met op.

In-gewikkeld Meer lezen »